Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 25 2012

berrysky
Mówiłaś mi, bym przestał palić
Że za dużo śpię, a w modzie energia na fali
I wszystko sięga granic, nawet styl życia jak mój
Reposted fromlekhaim lekhaim
berrysky
był na wyciągnięcie ręki, a mimo to niedostępny niczym wytwór mojej wyobraźni
— Zmierzch
Reposted fromoutpeggybrown outpeggybrown
berrysky
Chyba lubisz tak oderwać się od niej i gdzieś się nachlać. Ale mógłbyś popełnić zbrodnię, gdybyś z innym ją zastał.
— Małolat
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
berrysky
7160 7c0c
Reposted fromoceanstrat oceanstrat
berrysky
7161 213a
Reposted fromlsk87al lsk87al
berrysky
Nieśmiałość to wdzięk i za­pach miłości. Między in­ny­mi można ją po tym rozpoznać. 
— Anna Kamieńska
Reposted fromlalalalala lalalalala
berrysky
Popatrz, chodź tyle przez Ciebie przeszła, wciąż przy Tobie jest. Nie odeszła.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
berrysky
7163 1c14
Reposted fromlsk87al lsk87al
berrysky
7172 81a2 500
wymarzone prezenty
Reposted fromstrawberrylove strawberrylove
berrysky
Reposted fromskrzacik skrzacik
berrysky
Kocham spać do 12:00.
Reposted frombambaras bambaras
berrysky
7481 8241 500
Reposted frompozdrawiam pozdrawiam
berrysky
7526 c894
Reposted fromrisky risky
berrysky
7728 2abf
Legen... Wait for it...
Reposted fromgiffer giffer
berrysky
7733 e4c8
Reposted fromdebrisofnight debrisofnight
berrysky
berrysky
Nadzieja to najgorsze skurwysyństwo jakie wylazło z puszki Pandory.
— Stephen King
Reposted fromvanirr vanirr
berrysky
8108 7209
Reposted fromwillhan willhan
berrysky
8299 4681
Reposted frommillys millys
berrysky
8333 bd30
Reposted fromnexxt nexxt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl